Títol Batxillerat

L’alumnat que haja finalitzat els estudis corresponents pot sol·licitar el Títol de Batxillerat.

Has d’emplenar la sol·licitud  de baix, pagar les taxes corresponents i portar-les a secretaria.

Si tens bonificació/exempció en les tases, adjunta la documentació que la justifique. 

Sol·licitud Títol de Batxillerat

Generador de Taxes