El proper dimarts 19 d’octubre a les 17:30h en les aules de cada grup, es realitzaran les reunions dels tutors/tutores amb les famílies. Posteriorment, al saló d’actes es realitzarà l’Assemblea de l’AMPA a les 19:15h.