EM TROBE MALAMENT, TINC FEBRA +37,5º

NO VAIG A L’INSTITUT, CRIDE AL MEU CENTRE DE SALUT I AVISE A L’INSTITUT AMB EL QUE EM DIGUEN.

EM QUEDE A CASA

A CASA LIMITE ELS CONTACTES , UTILITZANT FINS I TOT LA MASCARETA MENTRE EM DIUEN SI EM FAN LA PCR. NO ISC AL CARRER.

PROVA PCR

M’ASSEGURE QUE TENEN EL MEU NÚMERO DE TELÈFON A L’INSTITUT. EM CRIDARAN DE SANITAT PER A DIR-ME DIA I HORA ON HE D’ACUDIR. COMENCE A FER UNA LLISTA DE CONTACTES PER SI DE CAS.

SALUT PÚBLICA EM DIRÀ QUE FER

EM CRIDARAN PER DIR-ME EL RESULTAT DE LA PROVA I QUÈ HA DE FER LA MEUA FAMILIA. MANTINDRÉ INFORMAT L’INSTITUT.

QUARANTENA

ENCARA QUE LA PROVA DONE NEGATIU, HE DE ROMANDRE 14 DIES A CASA. ÉS SANITAT PÚBLICA QUI DECIDEIX I M’HA DE DIR QUAN PUC TORNAR A CLASSE.

**ACTUALITZACIÓ: ES REDUEIX A 10 DIES**

CONTINUE CUIDANT-ME

QUAN EM DIGA SALUT PÚBLICA QUE PUC TORNAR, RECORDE QUE HE DE SEGUIR LES MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE ESTABLERTES.