RECORDA, SI ERES ALUMNE O ALUMNA NOU O NOVA, HAS DE DUR LA CÒPIA DE LA CARTILLA DEL BANC SI VOLS QUE SE TE CARREGUE AL CONTER LA QUANTIA MENSUAL, ABANS DE FINAL DE MES.

Resum quantia de l’ajuda segons la puntuació obtinguda.

TEXT EXPLICATIU