Les noves dates de celebració de les proves d’accés a la universitat (PAU) s’establiran en una forqueta de dies que oscil·laran entre el 22 de juny i el 10 de juliol.

MÉS INFORMACIÓ