Benvolguda comunitat educativa, adjuntem la carta rebuda avui mateixa referent a l’ús de la mascareta en centres educatius i que demà mateixa, en la tornada, s’aplicarà en tot l’àmbit educatiu.
Recordem que les aules han de romandre portes i finestres obertes i l’ús de la mascareta serà obligatòria per a aquells contagiats i els seus contactes estrets (al menys 10 dies) o al transport escolar o llocs poc ventilats i recomanable en les aglomeracions a menys de 1,5m o per a persones vulnerables. En tota la resta de casos LA MASCARETA ÉS VOLUNTÀRIA I RESPECTABLE per a tots el membres que decidisquen dur-la perquè, com sabem, el virus no ha desaparegut. Cuideu-vos!!
És recomanable dur una d’emergència per si s’inicien símptomes o s’estableix un contacte estret. Consulteu-nos qualsevol dubte.
Que tingueu una bona tornada!
—————————————————–
Querida comunidad educativa, adjuntamos la carta recibida hoy mismo en lo referente al uso de la mascarilla en centros educativos y que mañana mismo, a la vuelta, se aplicará en todo el ámbito educativo.
Recordamos que las aulas tienen que permanecer puertas y ventanas abiertas y el uso de la mascarilla será obligatoria para aquellos contagiados y sus contactos estrechos (al menos 10 días) o en el transporte escolar o lugares poco ventilados y recomendable en las aglomeraciones a menos de 1,5m o para personas vulnerables. En todo el resto de casos LA MASCARILLA ES VOLUNTARIA Y RESPETABLE para todos el miembros que decidan llevarla porque, como sabemos, el virus no ha desaparecido. Cuidaos!!

Es recomendable traer una de emergencia por si se inician síntomas o se establece un contacto estrecho. Consultadnos cualquier duda.
Que tengáis una buena vuelta!!