CONSULTA MÉS INFORMACIÓ A LA SEGÜENT ENTRADA DE LA NOSTRA PÀGINA

LLIURAMENT DELS LLIBRES DE XARXA LLIBRES.

En els arxius enllaçats en la taula hi ha cada dia i cada grup a quina hora ha de lliurar els llibres.
Estan ordenats en grups de 10 alumnes,
Heu de seguir totes les instruccions i directrius per tal que es complisquen les mesures de seguretat.
  • L’alumnat haurà de tornar els llibres de la següent forma:
  1. Es retornaran els lots de llibres per cursos i en els horaris fixats a aquest efecte en la fulla d’instruccions, evitant així massificacions o cues.
  2. Ens assegurarem que es respecte el distanciament social de dos metres, tant entre els pares/mares que accedisquen al Centre, com entre la persona que entrega el lot i la persona que en revisa el lliurament.
  3. Serà obligatori l’ús de mascareta i la neteja de mans amb hidrogel quan les famílies accedisquen al Centre per a realitzar la devolució dels llibres.
  4. El tràmit de devolució de lots es realitzarà en el menjador i zona coberta entre edificis. L’accés es realitzarà per la porta del parquing del carrer del Pi i una vegada finalitzat el procés, eixirà per la porta de l’alumnat del carrer del Pi per tal d’evitar encreuaments.
  5. Es portaran els lots de llibres complets, sense ratllar, sense el nom de la persona usuària fins a hui i en el millor estat possible, tancats en una borsa de plàstic i s’acompanyaran del document de lliurament per duplicat del següent enllaç (PDF editable). Heu de dur el full de l’enllaç emplenat per ells o les famílies i nosaltres el signarem i segellarem en l’acte del llirament.
  6. Si no s’entrega la totalitat de llibres prestats per extraviament o qualsevol altre motiu o algún exemplar està molt deteriorat,  es reposarà el material, abonant la totalitat de l’import del llibre.  Si manca més d’un exemplar o no es retornen els llibres, l’alumne/a perdrà el seu dret a la participació en Xarxa Llibres si no es reposen.
  • L’alumnat beneficiari de la tauleta que va enviar Conselleria, hauran de tornar-la junt els llibres.

  • Acompanyats del tutors o el conserge, tot l’alumnat haurà de buidar taquilles i material de les classes (totes les dependències del centre es buidaran per fer una correcta desinfecció).

  • Els tutors hauran de lliurar el Consell Orientador de cada alumne i alumna (signat pels pares o tutors legals)