OBJECTIUS

La coordinació d’igualtat i convivència es regula per la Resolució d’1 de juliol de 2016, de les direccions generals de Política Educativa i de Centres i Personal Docent.

Els nostres objectius són:

Prevenció de la violència masclista.

La implementació, el seguiment i l’avaluació de protocols per a previndre i actuar en casos d’acaçament sexual, per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere en els centres docents.

La promoció de l’educació afectiva, sexual i d’autoestima des de la igualtat.

La promoció d’iniciatives relacionades amb l’adquisició d’habilitats i models que diversifiquen les opcions acadèmica-professionals que eliminen estereotips i rols.

A partir d’aquests objectius es realitzen tasques de: prevenció, detecció i intervenció en les distintes problemàtiques relatives a la igualtat i la convivència.

DATES SIGNIFICATIVES

QUI SOM

Equip de mediació

Equip format per alumnat de 2n cicle de l’ESO i Batxillerat que ha rebut la formació necessària per a ajudar a resoldre conflictes entre iguals.

Observatoris de la convivència

Alumnat de 1r cicle de l’ESO que, voluntàriament, ha rebut formació en detecció temprana del bullying, violència masclista, maltractament infantil, homofòbia, bifòbia i transfòbia. A partir d’aquesta detecció temprana de la qual informen a la coordinació d’igualtat, es comencen les tasques d’indagació i intervenció en el cas necessari.

Clubs del pati

Tenim en marxa els clubs de manga, de ball, de jocs de taula, de cinema i de rock. En aquests clubs, durant dos patis a la setmana, l’alumnat amb interessos comuns es reunixen per a fer activitats pròpies d’aquests clubs. Es tracta de passar el temps d’oci d’una forma alternativa a l’ús del mòbil i com a prevenció de la discriminació, havent-se mostrat una alta efectivitat d’aquesta iniciativa per a la inclusió d’alumnat més rebutjat socialment.