Davant els avisos de meteorologia, es recorda el protocol que el centre té establit per a aquestes situacions. En cas de pluges persistents:

– Tot l’alumnat romandrà a l’aula amb l’últim professor amb qui han donat classe.

– Esmorzaran en l’aula, per tant han de recordar extremar les mesures de seguretat i higiene.

– Es continuaran venent esmorzars, però es recomana que cadascú porte el seu, amb la beguda, per minimitzar el moviment pels corredors.

– Podran eixir al bany en ordre i caldrà que assumisquen una disciplina major per seguretat amb els seus companys.

– S’ha demostrat que una de les mesures més importants en la prevenció és la ventilació de l’aula, esta es realitzarà de forma habitual sense perjudicar aquell alumnat que estiga prop de les finestres però, atés que les temperatures també baixen, es recomana vindre ben abrigats.

– Per a aquell alumnat que té una eixida al teatre, es recomana que vinguen amb paraigua (o impermeable) , botes (o sabatilles de recanvi) o allò que necessiten per a arribar al teatre, NOMÉS ES CANCEL·LARÀ EN EL CAS QUE ES DETECTE ALGUN PROBLEMA.

Es recorda que tot l’alumnat ha de vindre cada dia amb una mascareta que no estiga envellida, trencada o no s’adapte a la cara de l’alumne/a, reajustant-la com siga necessari perquè adapte a les seues faccions i ni caiga ni genere buits.