HORARI FPB CUINA

  HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 TUTORIA CCAA FOL CCAA ACMP
2a 9:10-10:05 ACMP CSOGH CSOL CSOGH PBPC
3a 10:05-11:00 TEP ACMP CCAA CSOL PBPC
PATI 11:00-11:30          
4a 11:30-12:25 ATC TEP PBPC CCAA PBPC
5a 12:25-13:20 CSOL TEP PBPC PBPC ATC
6a 13:20-14:15 CCAA TEP PBPC PBPC ATC

 

  HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 ACMP TEP CCAA TEP ACMP
2a 9:10-10:05 ACMP TEP CSOL CCAA PBPC
3a 10:05-11:00 CSOGH TEP CSOGH FOL PBPC
PATI 11:00-11:30          
4a 11:30-12:25 CCAA PBPC PBPC CSOL PBPC
5a 12:25-13:20 ATC CCAA PBPC TUTORIA ATC
6a 13:20-14:15 CCAA PBPC PBPC CSOL ATC

 

  HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 CSOL   CSOGH CCAA TES
2a 9:10-10:05 CCAA FOL PBP TUTORIA CSOGH
3a 10:05-11:00 PBP PMM PBP PBP TES
PATI 11:00-11:30          
4a 11:30-12:25 PBP CCAA PBP PBP CSOL
5a 12:25-13:20 PMM TES CCAA PMM CCAA
6a 13:20-14:15 TES TES CSOL PMM  
             
15:10-16:05 TES     PMM

 

  HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 CCAA CCAA CCAA   CCAA
2a 9:10-10:05 CSOGH CSOL PBP CCAA CSOL
3a 10:05-11:00 CSOL PBP PBP TES PBP
PATI 11:00-11:30          
4a 11:30-12:25 PMM PBP TES TUTORIA PBP
5a 12:25-13:20 FOL PMM TES PMM  
6a 13:20-14:15 TES TES CSOGH PMM  
             
15:10-16:05 PBP TES   PMM