HORARI E.S.O.

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 ASL: CASTELLÀ EF ASL: GEOG. I HIST. ACM: MATEM. ASL: CASTELLÀ
2a 9:10-10:05 MÚSICA ACM: MATEM. ASL: CASTELLÀ TECNO / DESD. TEC. ASL: GEOG. I HIST.
3a 10:05-11:00 ASL: GEOG. I HIST. TECNOLOGIA REL / VE EF ASL: VALENCIÀ
PATI 11:00-11:30
4a 11:30-12:25 ASL: VALENCIÀ ACM: BIO. I GEO. ASL: VALENCIÀ ANGLÉS ACM: MATEM.
5a 12:25-13:20 ANGLÉS OPTATIVA MÚSICA ACM: BIO. I GEO. ANGLÉS /DESD. ANG.
6a 13:20-14:15 OPTATIVA
1aV 15:10-16:05 ACM: BIO. I GEO. TUTORIA
2aV 16:05-17:00 ACM: MATEM. ANGLÉS
3aV 17:00-17:55

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 REL / VE MÚSICA ACM: MATEM. ANGLÉS ACM: BIO. I GEO.
2a 9:10-10:05 EF ASL: VALENCIÀ ASL: CASTELLÀ MÚSICA ASL: CASTELLÀ
3a 10:05-11:00 ASL: CASTELLÀ ANGLÉS /DESD. ANG. ASL: GEOG. I HIST. ASL: VALENCIÀ ANGLÉS
PATI 11:00-11:30
4a 11:30-12:25 ASL: GEOG. I HIST. ASL: GEOG. I HIST. TUTORIA TECNOLOGIA ASL: VALENCIÀ
5a 12:25-13:20 ACM: MATEM. OPTATIVA EF ACM: BIO. I GEO. ACM: MATEM.
6a 13:20-14:15 OPTATIVA
1aV 15:10-16:05 ANGLÉS ACM: MATEM.
2aV 16:05-17:00 TECNO. / DESD. TEC. ACM: BIO. I GEO.
3aV 17:00-17:55

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 ASL: GEOG. I HIST. TECNOLOGIA ASL: CASTELLÀ TECNO / DESD. TEC. ACM: BIO. I GEO.
2a 9:10-10:05 ASL: CASTELLÀ ANGLÉS ACM: MATEM. ACM: MATEM. MÚSICA
3a 10:05-11:00 ASL: VALENCIÀ EF ASL: VALENCIÀ ASL: VALENCIÀ ASL: GEOG. I HIST.
PATI 11:00-11:30
4a 11:30-12:25 REL / VE MÚSICA ACM: BIO. I GEO. ANGLÉS ANGLÉS /DESD. ANG
5a 12:25-13:20 ANGLÉS OPTATIVA ASL: GEOG. I HIST. EF ASL: CASTELLÀ
6a 13:20-14:15 OPTATIVA
1aV 15:10-16:05 ACM: BIO. I GEO. ACM: MATEM.
2aV 16:05-17:00 ACM: MATEM. TUTORIA
3aV 17:00-17:55

 

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 CASTELLÀ TECNOLOGIA ANGLÉS ANGLÉS CASTELLÀ
2a 9:10-10:05 ANGLÉS MÚSICA MATEM. OPTATIVA MATEM.
3a 10:05-11:00 OPTATIVA TUTORIA CASTELLÀ FIS. I QUI GEOG. I HIST.
PATI 11:00-11:30
4a 11:30-12:25 MATEM. EPVA EF EPVA MÚSICA
5a 12:25-13:20 VALENCIÀ FIS. I QUI GEOG. I HIST. VALENCIÀ TECNOLOGIA
6a 13:20-14:15 REL / VE
1aV 15:10-16:05 EF ANGLÉS
2aV 16:05-17:00 GEOG. I HIST. VALENCIÀ
3aV 17:00-17:55

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 EPVA FIS. I QUI TECNOLOGIA EF ANGLÉS
2a 9:10-10:05 MATEM. EF GEOG. I HIST. OPTATIVA CASTELLÀ
3a 10:05-11:00 OPTATIVA MÚSICA CASTELLÀ / REF. CAST. ANGLÉS GEOG. I HIST.
PATI 11:00-11:30
4a 11:30-12:25 ANGLÉS ANGLÉS EPVA MÚSICA VALENCIÀ / REF. VAL.
5a 12:25-13:20 VALENCIÀ GEOG. I HIST. VALENCIÀ FIS. I QUI MATEM.
6a 13:20-14:15 REL / VE
1aV 15:10-16:05 TECNOLOGIA MATEM.
2aV 16:05-17:00 TUTORIA CASTELLÀ
3aV 17:00-17:55

 

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 GEOG. I HIST. MATEM. GEOG. I HIST. EPVA GEOG. I HIST.
2a 9:10-10:05 ANGLÉS EPVA ANGLÉS OPTATIVA ANGLÉS
3a 10:05-11:00 OPTATIVA CASTELLÀ / REF. CAST. VALENCIÀ TECNOLOGIA MATEM.
PATI 11:00-11:30
4a 11:30-12:25 CASTELLÀ EF MÚSICA EF FIS. I QUI
5a 12:25-13:20 MÚSICA TECNOLOGIA MATEM. CASTELLÀ VALENCIÀ / REF. VAL.
6a 13:20-14:15 REL / VE
1aV 15:10-16:05 VALENCIÀ ANGLÉS
2aV 16:05-17:00 FIS. I QUI TUTORIA
3aV 17:00-17:55

 

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 MÚSICA ANGLÉS CASTELLÀ MÚSICA MAT. AC. / MAT. AP.
2a 9:10-10:05 EPVA OPTATIVA LCA REL / VE EF CASTELLÀ
3a 10:05-11:00 BIO. I GEO. MAT. AC. / MAT. AP. EPVA OPTATIVA LCA VALENCIÀ
PATI 11:00-11:30
4a 11:30-12:25 VALENCIÀ OPTATIVA EO VALENCIÀ MAT. AC. / MAT. AP. ANGLÉS
5a 12:25-13:20 CASTELLÀ EF GEOG. I HIST. ANGLÉS BIO. I GEO.
6a 13:20-14:15 FIS. I QUI OPTATIVA EO GEOG. I HIST.
1aV 15:10-16:05 FIS. I QUI GEOG. I HIST.
2aV 16:05-17:00 MAT. AC. / MAT. AP. TUTORIA
3aV 17:00-17:55

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 GEOG. I HIST. EPVA ANGLÉS GEOG. I HIST. MAT. AC. / MAT. AP.
2a 9:10-10:05 CASTELLÀ OPTATIVA LCA REL / VE BIO. I GEO. VALENCIÀ
3a 10:05-11:00 FIS. I QUI MAT. AC. / MAT. AP. VALENCIÀ OPTATIVA LCA CASTELLÀ
PATI 11:00-11:30
4a 11:30-12:25 ANGLÉS OPTATIVA EO TUTORIA MAT. AC. / MAT. AP. EPVA
5a 12:25-13:20 VALENCIÀ BIO. I GEO. CASTELLÀ FIS. I QUI EF
6a 13:20-14:15 MÚSICA OPTATIVA EO ANGLÉS
1aV 15:10-16:05 MÚSICA EF
2aV 16:05-17:00 MAT. AC. / MAT. AP. GEOG. I HIST.
3aV 17:00-17:55

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
8:15-9:10 AMB. MAT. INF PMAR3 AMB. GH. AMB. FQ. AMB. MAT.
9:10-10:05 AMB. ANGLÉS TECNO. PMAR3 TUT. PMAR3 AMB. MAT. TECNO. PMAR3
10:05-11:00 TUT. PMAR3 AMB. LLENG. VAL. AMB. LLENG. VAL. REL / VE PMAR3 MÚSICA PMAR3
11:00-11:30
11:30-12:25 AMB. LLENG. CAS. AMB. BG. EF PMAR3 AMB. BG. AMB. GH.
12:25-13:20 AMB. LLENG. VAL. AMB. FQ. AMB. LLENG. CAS. EPVA PMAR3 AMB. LLENG. CAS.
13:20-14:15 AMB. ANGLÉS INF PMAR3 EF PMAR3
15:10-16:05 AMB. GH. AMB. MAT.
16:05-17:00 MÚSICA PMAR3 EPVA PMAR3
17:00-17:55

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
1a 8:15-9:10 MAT. AC. / MAT. AP. REL / VE TRONCALS TO2 OPTATIVES EO1 GEOG. I HIST.
2a 9:10-10:05 OPTATIVES EO1 MAT. AC. / MAT. AP. OPTATIVES EO1 VALENCIÀ MAT. AC. / MAT. AP.
3a 10:05-11:00 OPTATIVES EO2 EF OPTATIVES EO2 MAT. AC. / MAT. AP. OPTATIVES EO2
PATI 11:00-11:30
4a 11:30-12:25 ANGLÉS VALENCIÀ CASTELLÀ EF TRONCALS TO1
5a 12:25-13:20 TRONCALS TO1 ANGLÉS TRONCALS TO1 GEOG. I HIST. CASTELLÀ
6a 13:20-14:15 TUTORIA ANGLÉS TRONCALS TO2
1aV 15:10-16:05 TRONCALS TO2 CASTELLÀ
2aV 16:05-17:00 VALENCIÀ GEOG. I HIST.
3aV 17:00-17:55

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 MAT. AC. / MAT. AP. REL / VE TRONCALS TO2 OPTATIVES EO1 CASTELLÀ
2a 9:10-10:05 OPTATIVES EO1 MAT. AC. / MAT. AP. OPTATIVES EO1 CASTELLÀ MAT. AC. / MAT. AP.
3a 10:05-11:00 OPTATIVES EO2 VALENCIÀ OPTATIVES EO2 MAT. AC. / MAT. AP. OPTATIVES EO2
PATI 11:00-11:30
4a 11:30-12:25 GEOG. I HIST. EF VALENCIÀ VALENCIÀ TRONCALS TO1
5a 12:25-13:20 TRONCALS TO1 TUTORIA TRONCALS TO1 EF ANGLÉS
6a 13:20-14:15 GEOG. I HIST. ANGLÉS TRONCALS TO2
1aV 15:10-16:05 TRONCALS TO2 CASTELLÀ
2aV 16:05-17:00 ANGLÉS GEOG. I HIST.
3aV 17:00-17:55

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 AMB. LLENG. CAS. AMB. LLENG. VAL. AMB. LLENG. VAL. EF AMB. ANGLÉS
2a 8:15-9:11 AMB. GH. AMB. CCAAP AMB. CCAAP AMB. MAT. AMB. GH
3a 8:15-9:12 EPVA PR4 AMB. MAT. AMB. GH TUT. PR4 AMB. LLENG. VAL.
PATI 8:15-9:13
4a 11:30-12:25 TECNO. PR4 AMB. LLENG. CAS. TECNO. PR4 REL / VE PR4 TECNO. PR4
5a 12:25-13:20 AMB. MAT. INF PR4 EPVA PR4 INF PR4 AMB. CCAAP
6a 13:20-14:15 AMB. MAT. AMB. LLENG. CAS. EPVA PR4
1aV 15:10-16:05 INF PR4 AMB. ANGLÉS
2aV 16:05-17:00 TUT. PR4 EF
3aV 17:00-17:55