HORARI BATXILLERAT

  HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 FIS. I QUI. VALENCIÀ FIS. I QUI. MATEM. PLEANG / PLEFRA
2a 9:10-10:05 VALENCIÀ OPTATIVES 2 CASTELLÀ FILOSOFIA OPTATIVES 1
3a 10:05-11:00 EF BG / DIB. TÈC. EF BG / DIB. TÈC. CASTELLÀ
PATI 11:00-11:30          
4a 11:30-12:25 BG / DIB. TÈC. FIS. I QUI. PLEANG / PLEFRA VALENCIÀ BG / DIB. TÈC.
5a 12:25-13:20 PLEANG / PLEFRA MATEM. OPTATIVES 1 TUTORIA OPTATIVES 2
6a 13:20-14:15 OPTATIVES 1 FILOSOFIA OPTATIVES 2 FIS. I QUI. MATEM.
             
1aV 15:10-16:05 CASTELLÀ        
2aV 16:05-17:00 FILOSOFIA        
3aV 17:00-17:55 MATEM.      

 

  HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 ECO / GREC FILOSOFIA FILOSOFIA CASTELLÀ PLEANG / PLEFRA
2a 9:10-10:05 FILOSOFIA OPTATIVES 2 VALENCIÀ HIST. MÓN CONT. OPTATIVES 1
3a 10:05-11:00 HIST. MÓN CONT. ECO / GREC LAT. / MAT. CS TUTORIA ECO / GREC
PATI 11:00-11:30          
4a 11:30-12:25 EF CASTELLÀ PLEANG / PLEFRA ECO / GREC HIST. MÓN CONT.
5a 12:25-13:20 PLEANG / PLEFRA LAT. / MAT. CS OPTATIVES 1 LAT. / MAT. CS OPTATIVES 2
6a 13:20-14:15 OPTATIVES 1 HIST. MÓN CONT. OPTATIVES 2 EF VALENCIÀ
             
1aV 15:10-16:05 LAT. / MAT. CS        
2aV 16:05-17:00 CASTELLÀ        
3aV 17:00-17:55 VALENCIÀ      

 

  HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 CASTELLÀ BIO. / FIS. HIST. FIL. MATEM. VALENCIÀ
2a 9:10-10:05 BIO. / FIS. HIST. FIL. VALENCIÀ BIO. / FIS. BIO. / FIS.
3a 10:05-11:00 PLEANG / PLEFRA OPTATIVES PLEANG / PLEFRA HIST. ESP. PLEANG / PLEFRA
PATI 11:00-11:30          
4a 11:30-12:25 HIST. ESP. DT. II / QUI OPTATIVES TUTORIA OPTATIVES
5a 12:25-13:20 DT. II / QUI VALENCIÀ MATEM. OPTATIVES HIST. FIL.
6a 13:20-14:15 MATEM. MATEM. DT. II / QUI DT. II / QUI CASTELLÀ
             
1aV 15:10-16:05 EFS        
2aV 16:05-17:00 CASTELLÀ      
3aV 17:00-17:55   HIST. ESP.    

 

  HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 8:15-9:10 CASTELLÀ HIST. ESP. GEOG. / HART. LAT. / MAT. CS HIST. FIL.
2a 9:10-10:05 LAT. / MAT. CS ECOEM. / GREC LAT. / MAT. CS HIST. ESP. VALENCIÀ
3a 10:05-11:00 PLEANG / PLEFRA OPTATIVES PLEANG / PLEFRA ECOEM. / GREC PLEANG / PLEFRA
PATI 11:00-11:30          
4a 11:30-12:25 ECOEM. / GREC LAT. / MAT. CS OPTATIVES GEOG. / HART. OPTATIVES
5a 12:25-13:20 VALENCIÀ GEOG. / HART. VALENCIÀ OPTATIVES ECOEM. / GREC
6a 13:20-14:15 GEOG. / HART. TUTORIA HIST. FIL. CASTELLÀ HIST. ESP.
             
1aV 15:10-16:05 EFS        
2aV 16:05-17:00 HIST. FIL.      
3aV 17:00-17:55   CASTELLÀ