HORARI AULA OBERTA

  

  HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1a 10:05-11:00 VALENCIÀ GEOG. I HIST. MATEM. BIO. I GEO. ANGLÉS
PATI 11:00-11:30          
2a 11:30-12:25 BIO. I GEO. EF CASTELLÀ / DESD. CAST. TUTORIA MÚSICA
3a 12:25-13:20 GEOG. I HIST. MÚSICA BIO. I GEO. /DESD. LAB. OPTATIVA CASTELLÀ / DESD. CAST.