FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA CUINA I RESTAURACIÓ

Competencia general d’aquest títol

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar amb autonomia, les operacions bàsiques de preparació i conservació d’elaboracions culinàries senzilles en l’àmbit de la producció en cuina i les operacions de preparació i presentació d’aliments i begudes en establiments de restauració i servei d’àpats, assistint en els processos de servei i atenció al client, seguint els protocols de qualitat establits, observant les normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental, amb responsabilitat i iniciativa personal i comunicant-se de manera oral i escrita en llengua castellana i en el seu cas en la llengua cooficial pròpia així com en alguna llengua estrangera.

CURRÍCULUM FPB CUINA I RESTAURACIÓ

1º CURS
OBLIGATÒRIES
TRONCALS – OBLIGATÒRIES

29 h

Atenció al client. 3 h
Tècniques elementals de preelaboració. 4 h
Processos bàsics de producció culinària. 8 h
Aprovisionament i conservació de matèries primeres i higiene en la manipulació. 3 h
Ciències aplicades I. 5 h
Comunicació i societat I. 5 h
Formació i orientació laboral I. 1 h
Formació en centres de treball (Unitat Formativa I). 120 h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OBLIGATÒRIES 1 h
TUT Tutoria 1 h

 

2º CURS
OBLIGATÒRIES
TRONCALS – OBLIGATÒRIES 29 h
Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes. 7 h
Tècniques elementals de servici 6 h
Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering. 5 h
Ciències aplicades II. 5 h
Comunicació i societat II. 5 h
Formació i orientació laboral II. 1 h
Formació en centres de treball (Unitat Formativa II). 120 h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA – OBLIGATÒRIES 1 h
TUT Tutoria 1 h

 

DESPRÉS DE FPB CUINA I RESTAURACIÓ

Cicles formatius de grau mitjà als que este títol permet l’aplicació de criteris de preferència per a l’admissió en cas de concurrència competitiva:

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de:

– Hosteleria i Turisme. Indústries Alimentàries. Imatge Personal.

HORARI

LLIBRES