La coberta d’aquest llibre és una gran fortificació vista des del punt més baix.  Aquesta mirada des de fora ens permet veure un mur impenetrable. 

Un matí, els habitants de l’Illa van trobar un home a la platja, al lloc on el corrent del mar i el destí havien arrossegat la seua barca. L’home es va alçar quan va veure que s’apropaven. No era com ells.

Parla de la por als que arriben de fora. Descriu amb imatges amb tonalitats apagades i colors foscos l’actitud amenaçadora dels habitants de l’illa front a l’arribada d’un desconegut. El text és propi d’un conte. Un missatge concís i essencial per completar la narració de les imatges.