Els grups de segon de batxillerat han construït aquest padlet sobre la narrativa del 1939 fins a l’actualitat. Han volgut posar de manifest, especialment, la dificultat que han tingut les dones escriptores per poder exercir-ne la professió fins a la dècada dels 60. Així i tot destaquem les dones fortes durant el franquisme, com ara, Mercè Rodoreda, Carmelina Sánchez-Cutillas, Maria Beneyto, Beatriu Civera i Maria Ibars.

 

Hecho con Padlet

Hecho con Padlet