CLAUSTRE

EQUIP DOCENT E.S.O.

 

 

MATÈRIA / ÀMBIT PROFESSOR/A
ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC – BG BELÉN ROYO AZNAR
ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC – MAT BELÉN ROYO AZNAR
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC – CAST ESTEVE TORRES RUBIO
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC – GH M.ª JOSÉ SORIANO TRACHINER
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC – VAL ESTEVE TORRES RUBIO
ANGLÉS CARMEN LAHOZ BOSCH
DESD. ANGLÉS REBECA ALFONSO ALABARTA
DESD. TECNOLOGIA LUIS SALA RUIPÉREZ
EDUCACIÓ FÍSICA CARLOS VELASCO OTAÑO
MÚSICA SOL VERDEGUER SOLER
OPTATIVA
EPVA Ed. plàstica, visual i audiovisual PALOMA SILVESTRE MARTÍNEZ
IAEE Ini. Act. emprenedora i empresarial ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
INF Informàtica ELENA VIDAL VIDAL
SLE Segona Llengua Estrangera: Francés PURIFICACIÓN MATALI VALERO
TRLCL Taller de reforç Castellà ARANTXA BARBER PIERA
TRMAT Taller de reforç Matemàtiques ENRIQUE RUÁ GRAU
TRVLL Taller de reforç Valencià BEGONYA MEZQUITA RAMÍREZ
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TECNOLOGIA FERNANDO ANDREU GARCÍA
TUTORIA ESTEVE TORRES RUBIO
VALORS ÈTICS JAIME IBÁÑEZ CANO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÈRIA / ÀMBIT PROFESSOR/A
ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC – BG LETICIA GUILLOT NAVARRO
ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC – MAT LETICIA GUILLOT NAVARRO
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC – CAST CARMEN GIMÉNEZ ZAMORA
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC – GH M.ª JOSÉ SORIANO TRACHINER
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC – VAL CARMEN GIMÉNEZ ZAMORA
ANGLÉS PAULA PERELLÓ SALORT
DESD. ANGLÉS REBECA ALFONSO ALABARTA
DESD. TECNOLOGIA LUIS SALA RUIPÉREZ
EDUCACIÓ FÍSICA CARLOS VELASCO OTAÑO
MÚSICA SOL VERDEGUER SOLER
OPTATIVA
EPVA Ed. plàstica, visual i audiovisual PALOMA SILVESTRE MARTÍNEZ
IAEE Ini. Act. emprenedora i empresarial ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
INF Informàtica ELENA VIDAL VIDAL
SLE Segona Llengua Estrangera: Francés PURIFICACIÓN MATALI VALERO
TRLCL Taller de reforç Castellà ARANTXA BARBER PIERA
TRMAT Taller de reforç Matemàtiques ENRIQUE RUÁ GRAU
TRVLL Taller de reforç Valencià BEGONYA MEZQUITA RAMÍREZ
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TECNOLOGIA FERNANDO ANDREU GARCÍA
TUTORIA CARMEN GIMÉNEZ ZAMORA
VALORS ÈTICS M.ª JOSÉ CODINA FELIP

 

 

 

MATÈRIA / ÀMBIT PROFESSOR/A
ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC – BG ISABEL MATAMOROS DE VILLA
ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC – MAT ISABEL MATAMOROS DE VILLA
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC – CAST ELENA MÉNDEZ MARTÍNEZ
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC – GH PACO CALDERÓN CRESPO
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC – VAL ELENA MÉNDEZ MARTÍNEZ
ANGLÉS MAY COSTA OLMOS
DESD. ANGLÉS REBECA ALFONSO ALABARTA
DESD. TECNOLOGIA LUIS SALA RUIPÉREZ
EDUCACIÓ FÍSICA CARLOS VELASCO OTAÑO
MÚSICA SOL VERDEGUER SOLER
OPTATIVA
EPVA Ed. plàstica, visual i audiovisual PALOMA SILVESTRE MARTÍNEZ
IAEE Ini. Act. emprenedora i empresarial ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
INF Informàtica ELENA VIDAL VIDAL
SLE Segona Llengua Estrangera: Francés PURIFICACIÓN MATALI VALERO
TRLCL Taller de reforç Castellà ARANTXA BARBER PIERA
TRMAT Taller de reforç Matemàtiques ENRIQUE RUÁ GRAU
TRVLL Taller de reforç Valencià BEGONYA MEZQUITA RAMÍREZ
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TECNOLOGIA FERNANDO ANDREU GARCÍA
TUTORIA ISABEL MATAMOROS DE VILLA
VALORS ÈTICS JAIME IBÁÑEZ

 

 

 

MATÈRIA PROFESSOR/A
ANGLÉS REBECA ALFONSO ALABARTA
CASTELLÀ ARANTXA BARBER PIERA
EDUCACIÓ FÍSICA CARLOS VELASCO OTAÑO
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL (EPVA) PALOMA SILVESTRE MARTÍNEZ
FÍSICA I QUÍMICA DAVID GARCÍA GARCÍA
GEOGRAFIA I HISTÒRIA M.ª JOSÉ SORIANO TRACHINER
MATEMÀTIQUES DANIEL MORENO
MÚSICA SOL VERDEGUER SOLER
OPTATIVA
CCLA Cultura Clàssica PACO CALDERÓN CRESPO
IAEE Ini. Activitat emprenedora i empresarial DAVID LLÀCER CÓRCOLES
INF Informàtica ELENA VIDAL VIDAL
SLE Segona Llengua Estrangera: Francés PURIFICACIÓN MATALI VALERO
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TECNOLOGIA LUIS SALA RUIPÉREZ
TUTORIA DAVID GARCÍA GARCÍA
VALENCIÀ ESTEVE TORRES RUBIO
VALORS ÈTICS M.ª JOSÉ CODINA FELIP

 

 

 

MATÈRIA PROFESSOR/A
ANGLÉS MAY COSTA OLMOS
CASTELLÀ EVELYN BONILLA BOSCH
CASTELLÀ- REFORÇ PURIFICACIÓN MATALI VALERO
EDUCACIÓ FÍSICA CARLOS VELASCO OTAÑO
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL (EPVA) PALOMA SILVESTRE MARTÍNEZ
FÍSICA I QUÍMICA DAVID GARCÍA GARCÍA
GEOGRAFIA I HISTÒRIA CARLOS VELASCO OTAÑO
MATEMÀTIQUES DANIEL MORENO
MÚSICA SOL VERDEGUER SOLER
OPTATIVA
CCLA Cultura Clàssica PACO CALDERÓN CRESPO
IAEE Ini. Activitat emprenedora i empresarial DAVID LLÀCER CÓRCOLES
INF Informàtica ELENA VIDAL VIDAL
SLE Segona Llengua Estrangera: Francés PURIFICACIÓN MATALI VALERO
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TECNOLOGIA LUIS SALA RUIPÉREZ
TUTORIA CARLOS VELASCO OTAÑO
VALENCIÀ BEGONYA MEZQUITA RAMÍREZ
VALENCIÀ – REFORÇ PURIFICACIÓN MATALI VALERO
VALORS ÈTICS JAIME IBÁÑEZ

 

 

 

MATÈRIA PROFESSOR/A
ANGLÉS MAY COSTA OLMOS
CASTELLÀ EVELYN BONILLA BOSCH
CASTELLÀ- REFORÇ PURIFICACIÓN MATALI VALERO
EDUCACIÓ FÍSICA CARLOS VELASCO OTAÑO
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL (EPVA) PALOMA SILVESTRE MARTÍNEZ
FÍSICA I QUÍMICA DAVID GARCÍA GARCÍA
GEOGRAFIA I HISTÒRIA CARLOS VELASCO OTAÑO
MATEMÀTIQUES DANIEL MORENO
MÚSICA SOL VERDEGUER SOLER
OPTATIVA
CCLA Cultura Clàssica PACO CALDERÓN CRESPO
IAEE Ini. Activitat emprenedora i empresarial DAVID LLÀCER CÓRCOLES
INF Informàtica ELENA VIDAL VIDAL
SLE Segona Llengua Estrangera: Francés PURIFICACIÓN MATALI VALERO
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TECNOLOGIA LUIS SALA RUIPÉREZ
TUTORIA
VALENCIÀ BEGONYA MEZQUITA RAMÍREZ
VALENCIÀ – REFORÇ PURIFICACIÓN MATALI VALERO
VALORS ÈTICS JAIME IBÁÑEZ

 

 

 

MATÈRIA PROFESSOR/A
ANGLÉS PAULA PERELLÓ
BIOLOGIA I GEOLOGIA BELÉN ROYO AZNAR
CASTELLÀ ARANTXA BARBER PIERA
EDUCACIÓ FÍSICA LLUÏSA LLUCH MARQUÉS
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL (EPVA) PALOMA SILVESTRE MARTÍNEZ
FÍSICA I QUÍMICA ISABEL M. PADÍN HERNÁNDEZ
GEOGRAFIA I HISTÒRIA ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
MATEMÀTIQUES – ENSENYAMENTS ACADÈMICS FERNANDO SÁIZ PEÑA
MATEMÀTIQUES – ENSENYAMENTS APLICATS DANIEL MORENO
MÚSICA SOL VERDEGUER SOLER
OPTATIVA EO
CCLA Cultura Clàssica VICENTE J. OLMOS SALES
IAEE Ini. Activitat emprenedora i empresarial DAVID LLÀCER CÓRCOLES
TEC Tecnologia LUIS SALA RUIPÉREZ
OPTATIVA LCA
CCOPL Competència Oral: Anglés REBECA ALFONSO ALABARTA
INF Informàtica ELENA VIDAL VIDAL
SLE Segona Llengua Estrangera: Francés PURIFICACIÓN MATALI VALERO
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TUTORIA ARANTXA BARBER PIERA
VALENCIÀ JOSEP LLUÍS PERIS I GÓMEZ
VALORS ÈTICS Mª JOSÉ CODINA FELIP

 

 

 

MATÈRIA PROFESSOR/A
ANGLÉS PAULA PERELLÓ SALORT
BIOLOGIA I GEOLOGIA BELÉN ROYO AZNAR
CASTELLÀ ARANTXA BARBER PIERA
EDUCACIÓ FÍSICA LUISA LLUCH MARQUÉS
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL (EPVA) PALOMA SILVESTRE MARTÍNEZ
FÍSICA I QUÍMICA ISABEL M. PADÍN HERNÁNDEZ
GEOGRAFIA I HISTÒRIA ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
MATEMÀTIQUES – ENSENYAMENTS ACADÈMICS ENRIQUE RUÁ GRAU
MATEMÀTIQUES – ENSENYAMENTS APLICATS DANIEL MORENO TORIBIO
MÚSICA SOL VERDEGUER SOLER
OPTATIVA EO
CCLA Cultura Clàssica VICENTE J. OLMOS SALES
IAEE Ini. Activitat emprenedora i empresarial DAVID LLÀCER CÓRCOLES
TEC Tecnologia LUIS SALA RUIPÉREZ
OPTATIVA LCA
CCOPL Competència Oral: Anglés REBECA ALFONSO ALABARTA
INF Informàtica ELENA VIDAL VIDAL
SLE Segona Llengua Estrangera: Francés PURIFICACIÓN MATALI VALERO
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TUTORIA ISABEL M. PADÍN HERNÁNDEZ
VALENCIÀ JOSEP LLUÍS PERIS I GÓMEZ
VALORS ÈTICS JAIME IBÁÑEZ CANO

 

 

ASSIGNATURA PROFESSOR/A
ÀMBIT LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS) CARMEN LAHOZ BOSCH
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC (LLENGÜES: CASTELLÀ / VALENCIÀ) CARMEN GIMÉNEZ ZAMORA
ÀMBIT CIENTÍFIC (MATEMÀTIQUES) MARISA DOMÍNGUEZ PERELLÓ
ÀMBIT CIENTÍFIC (FÍSICA I QUÍMICA) MARISA DOMÍNGUEZ PERELLÓ
EDUCACIÓ FÍSICA LLUÏSA LLUCH MARQUÉS
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL (EPVA) PALOMA SILVESTRE MARTÍNEZ
ÀMBIT CIENTÍFIC (BIOLOGIA I GEOLOGIA) MARISA DOMÍNGUEZ PERELLÓ
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC (GEOGRAFIA I HISTÒRIA) ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
INFORMÀTICA FERNANDO SÁIZ PEÑA
MÚSICA SOL VERDEGUER SOLER
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TECNOLOGIA PMAR3 LUIS SALA RUIPÉREZ
TUTORIA (PMAR3) MARISA DOMÍNGUEZ PERELLÓ
VALORS ÈTICS JAIME IBÁÑEZ CANO

 

 

MATÈRIA PROFESSOR/A
ANGLÉS CARMEN LAHOZ BOSCH
CASTELLÀ ARANTXA BARBER PIERA
EDUCACIÓ FÍSICA LUISA LLUCH MARQUÉS
GEOGRAFIA I HISTÒRIA PACO CALDERÓN CRESPO
MATEMÀTIQUES – ENSENYAMENTS ACADÈMICS JESÚS PINEL PEDRERO
MATEMÀTIQUES – ENSENYAMENTS APLICATS FERNANDO SÁIZ PEÑA
OPTATIVA EO1
CCLA Cultura Clàssica VICENTE J. OLMOS SALES
SLE Segona Llengua Estrangera: Francés BENJAMÍN MARTÍNEZ BRINES
TIC Tec. de la informació i la comunicació ELENA VIDAL VIDAL
OPTATIVA EO2
CCOPLE Comp. Comunicativa Oral PLE: Anglés REBECA ALFONSO ALABARTA
CCIEN Cultura Científica DAVID GARCÍA GARCÍA
EPVA Educació plàstica, visual i audiovisual BELÉN MARZÀ MARS
FIL Filosofia Mª JOSÉ CODINA FELIP
TEC. AC. Tecnologia – Ensenyaments Acadèmics FERNANDO ANDREU GARCÍA
TRONCALS TO1
BG Biologia i Geologia MARISA DOMÍNGUEZPERELLÓ
CAAP Ciències Aplicades Activitat Professional ISABEL M. PADÍN HERNÁNDEZ
IAAE Inic. activitat emprenedora i empresarial DAVID LLÀCER CÓRCOLES
LAT Llatí DESAM PAJARES SORIANO
TROCALS TO2
ECO Economia DAVID LLÀCER CÓRCOLES
FQ Física i Química ANA PUERTO ABOY
TEC Tecnologia FERNANDO ANDREU GARCÍA
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TUTORIA BEGONYA MEZQUITA RAMÍREZ
VALENCIÀ BEGONYA MEZQUITA RAMÍREZ
VALORS ÈTICS Mª JOSÉ CODINA FELIP

 

 

 

MATÈRIA PROFESSOR/A
ANGLÉS PAULA PERELLÓ SALORT
CASTELLÀ EVELYN BONILLA BOSCH
EDUCACIÓ FÍSICA LLUÏSA LLUCH MARQUÉS
GEOGRAFIA I HISTÒRIA VICENTE J. OLMOS SALES
MATEMÀTIQUES – ENSENYAMENTS ACADÈMICS ENRIQUE RUÁ GRAU
MATEMÀTIQUES – ENSENYAMENTS APLICATS FERNANDO SÁIZ PEÑA
OPTATIVA EO1
CCLA Cultura Clàssica VICENTE J. OLMOS SALES
SLE Segona Llengua Estrangera: Francés BENJAMÍN MARTÍNEZ BRINES
TIC Tec. de la informació i la comunicació ELENA VIDAL VIDAL
OPTATIVA EO2
CCOPLE Comp. Comunicativa Oral PLE: Anglés REBECA ALFONSO ALABARTA
CCIEN Cultura Científica DAVID GARCÍA GARCÍA
EPVA Educació plàstica, visual i audiovisual BELÉN MARZÀ MARS
FIL Filosofia Mª JOSÉ CODINA FELIP
TEC. AC. Tecnologia – Ensenyaments Acadèmics FERNANDO ANDREU GARCÍA
TRONCALS TO1
BG Biologia i Geologia MARISA DOMÍNGUEZPERELLÓ
CAAP Ciències Aplicades Activitat Professional ISABEL M. PADÍN HERNÁNDEZ
IAAE Inic. activitat emprenedora i empresarial DAVID LLÀCER CÓRCOLES
LAT Llatí DESAM PAJARES SORIANO
TROCALS TO2
ECO Economia DAVID LLÀCER CÓRCOLES
FQ Física i Química ANA PUERTO ABOY
TEC Tecnologia FERNANDO ANDREU GARCÍA
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TUTORIA EVELYN BONILLA BOSCH
VALENCIÀ BEGONYA MEZQUITA RAMÍREZ
VALORS ÈTICS Mª JOSÉ CODINA FELIP

 

 

ASSIGNATURA PROFESSOR/A
ÀMBIT LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS) CARMEN LAHOZ BOSCH
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC (LLENGÜES: CASTELLÀ / VALENCIÀ) VICENTA SABATER I CAPÓ
ÀMBIT CIENTÍFIC (MATEMÀTIQUES) ANA PUERTO ABOY
ÀMBIT CIENTÍFIC (CAAP) ANA PUERTO ABOY
EDUCACIÓ FÍSICA LLUÏSA LLUCH MARQUÉS
EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL (EPVA) PALOMA SILVESTRE MARTÍNEZ
ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC (GEOGRAFIA I HISTÒRIA) FRANCISCO CALDERÓN CRESPO
INFORMÀTICA (TIC PR4) FERNANDO SÁIZ PEÑA
RELIGIÓ BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TECNOLOGIA FERNANDO ANDREU GARCÍA
TUTORIA (PR4) ANA PUERTO ABOY
VALORS ÈTICS JAIME IBÁÑEZ CANO

 

EQUIP DOCENT BATXILLERAT

 

ASSIGNATURA PROFESSOR/A
BIOLOGIA I GEOLOGIA BEATRIZ ÁBALOS MARTÍNEZ
CASTELLÀ ELENA MÉNDEZ MARTÍNEZ
DIBUIX TÈCNIC BELÉN MARZÀ MARS
EDUCACIÓ FÍSICA LUISA LLUCH MARQUÉS
FILOSOFIA JAIME IBÁÑEZ CANO
FÍSICA I QUÍMICA ISABEL M. PADÍN HERNÁNDEZ
MATEMÀTIQUES ISABEL MATAMOROS DE VILLA
OPTAT. 1
CCIEN Cultura Científica DAVID GARCÍA GARCÍA
SLEFRA Segona Ll. Estrangera: Francés PURIFICACIÓN MATALI VALERO
SLEANG Segona Ll. Estrangera: Anglés REBECA ALFONSO ALABARTA
TIC Tec. De la Informació i la Comunicació I ELENA VIDAL VIDAL
OPTAT. 2
AAPLI Anatomia Aplicada MARISA DOMÍNGUEZ PERELLÓ
LU Literatura Universal VICENTA SABATER I CAPÓ
REL Religió BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
TI Tecnologia Industrial FERNANDO ANDREU GARCÍA
PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS) PAULA PERELLÓ SALORT
PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÉS) PURIFICACIÓN MATALI VALERO
TUTORIA ELENA MÉNDEZ MARTÍNEZ
VALENCIÀ ESTEVE TORRES RUBIO

 

 

 

ASSIGNATURA PROFESSOR/A
CASTELLÀ ELENA MÉNDEZ MARTÍNEZ
ECONOMIA DAVID LLÀCER CÓRCOLES
EDUCACIÓ FÍSICA LUISA LLUCH MARQUÉS
FILOSOFIA JAIME IBÁÑEZ CANO
GREC DESAM PAJARES SORIANO
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI VICENTE J. OLMOS SALES
LLATÍ DESAM PAJARES SORIANO
MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS DANIEL MORENO TORIBIO
OPTATIVES 1
CCIEN Cultura Científica DAVID GARCÍA GARCÍA
SLEFRA Segona Ll. Estrangera: Francés PURIFICACIÓN MATALI VALERO
SLEANG Segona Ll. Estrangera: Anglés REBECA ALFONSO ALABARTA
TIC Tec. De la Informació i la Comunicació I ELENA VIDAL VIDAL
OPTATIVES 2
AAPLI Anatomia Aplicada MARISA DOMÍNGUEZ PERELLÓ
LU Literatura Universal VICENTA SABATER I CAPÓ
REL Religió BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS) REBECA ALFONSO ALABARTA
PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÉS) PURIFICACIÓN MATALI VALERO
TUTORIA VICENTE J. OLMOS SALES
VALENCIÀ BEGONYA MEZQUITA RAMÍREZ

 

 

 

ASSIGNATURA PROFESSOR/A
BIOLOGIA LETICIA GUILLOT NAVARRO
CASTELLÀ CARMEN GIMÉNEZ ZAMORA
DIBUIX TÈCNIC BELÉN MARZÀ MARS
EDUCACIÓ FÍSICOESPORTIVA I SALUT (EFS) LUISA LLUCH MARQUÉS
FÍSICA ISABEL M. PADÍN HERNÁNDEZ
HISTÒRIA D’ESPANYA FRANCISCO CALDERÓN CRESPO
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA Mª JOSÉ CODINA FELIP
MATEMÀTIQUES ENRIQUE RUÁ GRAU
OPTATIVES
PSI Psicologia JAIME IBÁÑEZ CANO
REL Religió BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
SLEANG Segona Llengua Estrangera: Anglés CARMEN LAHOZ BOSCH
SLEFRA Segona Llengua Estrangera: Francés BENJAMÍN MARTÍNEZ BRINES
TI Tecnologia Industrial II LUIS SALA RUIPÉREZ
TIC Tec. de la informació i la Comunicació II ELENA VIDAL VIDAL
PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS) CARMEN LAHOZ BOSCH
PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÉS) BENJAMÍN MARTÍNEZ BRINES
QUÍMICA DAVID GARCÍA GARCÍA
TUTORIA Mª JOSÉ CODINA FELIP
VALENCIÀ VICENTA SABATER CAPÓ

 

 

 

ASSIGNATURA PROFESSOR/A
CASTELLÀ EVELYN BONILLA BOSCH
EDUCACIÓ FÍSICOESPORTIVA I SALUT (EFS) LLUÏSA LLUCH MARQUÉS
ECONOMIA DE L’EMPRESA DAVID LLÀCER CÓRCOLES
GEOGRAFIA PACO CALDERÓN CRESPO
HISTÒRIA DE L’ART VICENTE J. OLMOS SALES
HISTÒRIA D’ESPANYA M.ª JOSÉ SORIANO TRACHINER
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA Mª JOSÉ CODINA FELIP
MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS JESÚS PINEL PEDRERO
LLATÍ DESAM PAJARES SORIANO
GREC DESAM PAJARES SORIANO
OPTATIVES
REL Religió BLANCA SÁNCHEZ BUSTOS
SLEANG Segona Llengua Estrangera: Anglés CARMEN LAHOZ BOSCH
SLEFRA Segona Llengua Estrangera: Francés BENJAMÍN MARTÍNEZ BRINES
TIC Tec. de la informació i la Comunicació II ELENA VIDAL VIDAL
PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS) MAY COSTA OLMOS
PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÉS) BENJAMÍN MARTÍNEZ BRINES
TUTORIA M.ª JOSÉ SORIANO TRACHINER
VALENCIÀ VICENTA SABATER I CAPÓ

 

 

EQUIP DOCENT FP BÀSICA CUINA

ASSIGNATURA PROFESSOR/A
ACMP (APROV. I CONSERVACIÓ DE MATÈRIES PRIMERES) CLARA ALÍS FERRER
ATC (ATENCIÓ AL CLIENT) CLARA ALÍS FERRER
CCAA (CIÈNCIES APLICADES) BELÉN ROYO AZNAR
CSOGH (COMUNICACIÓ I SOCIETAT – GEOGRAFIA I HISTÒRIA) ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
CSOL (COMUNICACIÓ I SOCIETAT – LLENGÜES) ESTEVE TORRES RUBIO
FOL (FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL) ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
PBPC (PROCESSOS BÀSICS DE PRODUCCIÓ CULINÀRIA) CLARA ALÍS FERRER
TEP (TÈCNIQUES ELEMENTALS DE PRE ELABORACIÓ) MARCOS BERNAL BITTNER
TUTORIA CLARA ALÍS FERRER

ASSIGNATURA PROFESSOR/A
ACMP (APROV. I CONSERVACIÓ DE MATÈRIES PRIMERES) JUAN B. GIMENO CODOÑER
ATC (ATENCIÓ AL CLIENT) JUAN B. GIMENO CODOÑER
CCAA (CIÈNCIES APLICADES) FERNANDO SÁIZ PEÑA
CSOGH (COMUNICACIÓ I SOCIETAT – GEOGRAFIA I HISTÒRIA) ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
CSOL (COMUNICACIÓ I SOCIETAT – LLENGÜES) EVELYN BONILLA BOSCH
FOL (FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL) ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
PBPC (PROCESSOS BÀSICS DE PRODUCCIÓ CULINÀRIA) JUAN B. GIMENO CODOÑER
TEP (TÈCNIQUES ELEMENTALS DE PRE ELABORACIÓ) MARCOS BERNAL BITTNER
TUTORIA JUAN B. GIMENO CODOÑER

ASSIGNATURA PROFESSOR/A
CCAA (CIÈNCIES APLICADES) ANA PUERTO ABOY
CSOGH (COMUNICACIÓ I SOCIETAT – GEOGRAFIA I HISTÒRIA) M.ª JOSÉ SORIANO TRACHINER
CSOL (COMUNICACIÓ I SOCIETAT – LLENGÜES) MAY COSTA OLMOS
FOL (FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL) ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
PBP (PROCESSOS BÀSICS DE PREPARACIÓ) JACOBO OLAYA ABAD
PMM (PREPARACIÓ I MUNTATGE DE MATERIALS) JACOBO OLAYA ABAD
TES (TÈCNIQUES ELEMENTALS DE SERVEI) JACOBO OLAYA ABAD
TUTORIA JACOBO OLAYA ABAD

 

 

ASSIGNATURA PROFESSOR/A
CCAA (CIÈNCIES APLICADES) ISABEL MATAMOROS DE VILLA
CSOGH (COMUNICACIÓ I SOCIETAT – GEOGRAFIA I HISTÒRIA) M.ª JOSÉ SORIANO TRACHINER
CSOL (COMUNICACIÓ I SOCIETAT – LLENGÜES) PAULA PERELLÓ SALORT
FOL (FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL) ÀNGELS BIXQUERT MAHIQUES
PBP (PROCESSOS BÀSICS DE PREPARACIÓ) DAVID SURIÁN COSTA
PMM (PREPARACIÓ I MUNTATGE DE MATERIALS) DAVID SURIÁN COSTA
TES (TÈCNIQUES ELEMENTALS DE SERVEI) DAVID SURIÁN COSTA
TUTORIA DAVID SURIÁN COSTA