LLIBRES DE TEXT

1º E.S.O (Valencià)
Matèria Editorial Títol ISBN
Biología y Geología VICENS-VIVES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º 9788468230948
Geografía e Historia VICENS VIVES GEOGRAFIA I HISTÒRIA 9788468235684
Lengua Castellana y Literatura EDEBÉ LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 1º ESO 9788468320625
Matemàtiques SANTILLANA MATEMÀTIQUES. SÈRIE RESOL. PROJECTE SABER FER 9788490580011
Música EDITEX MÚSICA I 9788491618270
Primera Lengua Extranjera (Inglés) Oxford SPECTRUM 1. STUDENT’S BOOK 1 9780194852050
Primera Lengua Extranjera (Inglés) Oxford SPECTRUM 1. WORKBOOK 9780194852135
Religión SM (Projete Àgora) RELIGIÓ CATÒLICA 9788467582390
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE. CAHIER D’EXERCICES 1 9788496597990
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE. LIVRE DE L’ÉLÈVE 1 9788496597976
Tecnología OXFORD TECNOLOGIA PROJECTE INICIA DUAL 9788467387032
Valencià: LLengua i Literatura TABARCA-ECIR VALENCIÀ LLENGUA I LITERATURA 9788480253765

 

1º E.S.O (Castellà)
Materia Editorial Título ISBN
Biología y Geología VICENS-VIVES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º 9788468230948
Geografía e Historia VICENS VIVES GEOGRAFIA I HISTÒRIA 9788468235684
Lengua Castellana y Literatura EDEBÉ LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 1º ESO 9788468320625
Matemáticas SANTILLANA MATEMÁTICAS. SERIE RESUELVE. PROYECTO SABER HACER 9788468014418
Música EDITEX MÚSICA I 9788491618270
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD SPECTRUM 1. WORKBOOK 9780194852135
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD SPECTRUM 1. STUDENT’S BOOK 1 9780194852050
Religión SM (PROYECTO ÁGORA) RELIGIÓN CATÓLICA 9788467582369
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE. CAHIER D’EXERCICES 1 9778496597976
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE. LIVRE DE L’ÉLÈVE 1 9788496597976
Tecnología OXFORD TECNOLOGÍA PROYECTO INICIA DIAL 9788467359053
Valencià: LLengua i Literatura TABARCA-ECIR VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA 9788480253765

 

2º E.S.O (Valencià)
Matèria Editorial Títol ISBN
Cultura Clásica SANTILLANA CULTURA CLÁSICA SERIE EVOCA PROYECTO SABER HACER 9788490583463
Física y Química SANTILLANA FISICA Y QUÍMICA SÈRIE INVESTIGA 9788490587478
Geografía e Historia VICENS VIVES GIH2 9788468236773
Lengua Castellana y Literatura MCGRAW HILL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 9788448608712
Matemàtiques SANTILLANA MATEMÀTIQUES. SÈRIE RESOL. PROJECTE SABER FER 9788490587461
Música EDITEX MÚSICA I 9788491618270
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD SPECTRUM WORKBOOK 2 9780194820455
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD SPECTRUM STUDENT’S BOOK 2 9780194852210
Religión SM (PROYECTO ÁGORA) RELIGIÓN CATÓLICA 9788467587326
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE 2, CAHIER D’EXERCICES 9788490490952
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE 2, LIVRE DE L’ÉLEVÈ 9788490490891
Tecnología OXFORD TECNOLOGIA PROJECTE INICIA DUAL 9780190503697
Valencià: LLengua i Literatura TABARCA-ECIR VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA 9788480254090
2º E.S.O (Castellà)
Materia Editorial Título ISBN
Cultura Clásica SANTILLANA CULTURA CLÁSICA SERIE EVOCA PROYECTO SABER HACER 9788490583463
Física y Química SANTILLANA FÍSICA Y QUÍMICA. SERIE INVESTIGA 9788468019529
Geografía e Historia VICENS VIVES GIH2 9788468236773
Lengua Castellana y Literatura MCGRAW HILL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 9788448608712
Matemáticas SANTILLANA MATEMÁTICAS. SERIE RESUELVE. PROYECTO SABER HACER 9788468028941
Música EDITEX MÚSICA I 9788491618270
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD SPECTRUM STUDENT’S BOOK 2 9780194852210
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD SPECTRUM WORKBOOK 2 9780194852296
Religión SM (PROYECTO AGORA) RELIGIÓN CATÓLICA 9788467587296
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE 2 LIVRE DE L’ ÉLÈVE 9788490490891
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE 2. CAHIER D’EXERCICES 9788490490952
Tecnología OXFORD TECNOLOGIA. PROYECTO INICIO DUAL 9780190503680
Valencià: LLengua i Literatura TABARCA-ECIR VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA 9788480254090

 

3º E.S.O (Valencià)
Matèria Editorial Títol ISBN
Biología y Geología VICENS VIVES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º 9788468234991
Cultura Clásica SANTILLANA CULTURA CLÁSICA. SERIE EVOCA PROYECTO SABER HACER 9788490583463
Física y Química SANTILLAN FÍSICA I QUIMICA. SÈRIE INVESTIGA 9788490580097
Geografía e Historia VICENS VIVES GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3 9788468234519
Lengua Castellana y Literatura MC GRAW HILL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 9788448196400
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics SANTILLANA MATEMÀTIQUES. ENSENYAMENTS ACADÈMICS. SÈRIE RESOL. PROJECTE SABER FER 9788490580066
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats SANTILLANA MATEMÀTIQUES. ENSENYAMENTS APLICATS. SÈRIE SOLUCIONA. PROJECTE SABER FER 9788490580073
Música SANTILLANA HISTORIA DE LA MÚSICA. SERIE ESCUCHA 9788468019703
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD U.PRESS SPECTRUM. WORKBOOK 3 9780194852456
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD U.PRESS SPECTRUM STUDENT’S BOOK 3 9780194852371
Religión SM PROY. ÁGORA RELIGIÓ CATÒLICA 9788467582406
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE 2, LIVRE DE L’ ÉLEVÈ 9788490490891
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE 2. CAHIER D’EXERCICES 9788490490952
Tecnología OXFORD TECNOLOGIA PROJECTE INICIA DUAL 9788467359169
Valencià: LLengua i Literatura TABARCA-ECIR VALENCIÀ LLENGUA I LITERATURA 3r 9788480253772
3º E.S.O (Castellà)
Materia Editorial Título ISBN
Biología y Geología VICENS-VIVES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º 9788468234991
Cultura Clásica SANTILLANA CULTURA CLÁSICA. SERIE EVOCA PROYECTO SABER HACER 9788490583463
Física y Química SANTILLANA FÍSICA Y QUIMICA SERIE INVESTIGA 9788468017426
Geografía e Historia VICENS VIVES GEOGRAFIA I HISTÒRIA 9788468234519
Lengua Castellana y Literatura MC GRAW HILL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 9788448196400
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas SANTILLANA MATEMÁTICAS. ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. SERIE RESUELVE. PROYECTO SABER HACER 9788468012858
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas SANTILLANA MATEMÁTICAS. ENSEÑANZAS APLICADAS. SERIE SOLUCIONA. PROYECTO SABER HACER 9788468012780
Música SANTILLANA HISTORIA DE LA MÚSICA SERIE ESCUCHA 9788468019703
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD U.PRESS SPECTRUM. WORKBOOK 3 9780194852456
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD U.PRESS SPECTRUM STUDENT’S BOOK 3 9780194852371
Religión SM (PROY. ÁGORA) RELIGIÓN CATÓLICA 9788467582376
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE 2, LIVRE DE L’ ÉLEVÈ 9788490490891
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA PARACHUTE 2. CAHIER D’EXERCICES 9788490490952
Tecnología OXFORD TECNOLOGIA PROYECTO INICIA DUAL 9788467387070
Valencià: LLengua i Literatura TABARCA-ECIR VALENCIÀ LLENGUA I LITERATURA 3r 9788480253772

 

PMAR3
Materia Editorial Título ISBN
Ámbito Lingüístico y Social VICENS-VIVES GIH 3D (PMAR) 9788468240107
Música SANTILLANA HISTORIA DE LA MÚSICA SERIE ESCUCHA 9788468019703
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD U.PRESS SPECTRUM STUDENT’S BOOK 3 9780194852371
Religión SM (PROY. ÁGORA) RELIGIÓN CATÓLICA 9788467582376
Tecnología OXFORD TECNOLOGIA PROYECTO INICIA DUAL 9788467387070
4º E.S.O (Valencià)
Matèria Editorial Títol ISBN
Biología y Geología VICENS-VIVES BG4 9788468239460
Cultura Clásica SANTILLANA CULTURA CLASICA 4º ESO SERIE EVOCA PROYECTO SABER 9788490583463
Física y Química SANTILLANA FÍSICA I QUÌMICA SÈRIE INVESTIGA 9788490587430
Geografía e Historia VICENS VIVES GIH4 9788468236780
Latín SANTILLANA 4º ESO LATÍN SERIE INTERPRETA PROYECTO SABER HACER 9788483056462
Lengua Castellana y Literatura SANSY LENGUA IY LITERATURA. CASTELLANO 4º ESO 9788415721321
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics SANTILLANA MATEMÀTIQUES. ENSENYAMENTS ACADÈMICS. SÈRIE RESOL. PROJECTE SABER FER 9788490587423
Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats SANTILLANA MATEMÀTIQUES. ENSENYAMENTS APLICATS. SÈRIE SOLUCIONA. PROJECTE SABER FER 9788490587409
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD SPECTRUM. STUDENT’S BOOK 4 9780194852531
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD SPECTRUM WORKBOOK 4 9780194852616
Religión SM RELIGIÓ CATÒLICA 9788467587340
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA CEST À DIRE LYCÉE A1 LIVRE DE L’ÉLÈVE 9788492729623
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA C’EST À DIRE LYCÉE A1 CAHIER D’EXERCICES 9788492729647
Tecnología OXFORD TECNOLOGIA PROJECTE INICIA DUAL 9780190503796
Valencià: LLengua i Literatura TABARCA-ECIR VALENCIÀ LLENGUA I LITERATURA 4t 9788480254106
4º E.S.O (Castellà)
Materia Editorial Título ISBN
Biología y Geología VICENS-VIVES BG4 9788468239460
Cultura Clásica SANTILLANA CULTURA CLÁSICA 4º ESO SERIE EVOCA PROYECTO SABER 9788490583463
Economía MC GRAW HILL ECONOMÍA 9788448609535
Física y Química SANTILLANA FÍSICA Y QUIMICA SERIE INVESTIGA 9788468037905
Geografía e Historia VICENS VIVES GIH4 9788468233780
Latín SANTILLANA 4º ESO LATÍN SERIE INTERPRETA PROYECTO SABER HACER 9788483056462
Lengua Castellana y Literatura SANSY LENGUA Y LITERATURA. CASTELLANO 4º ESO 9788415721312
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas SANTILLANA MATEMÁTICAS. ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. SERIE RESUELVE. PROYECTO SABER HACER 9788468040400
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas SANTILLANA MATEMÁTICAS. ENSEÑANZAS APLICADAS. SERIE SOLUCIONA. PROYECTO SABER HACER 9788468040066
Música SANTILLANA MÚSICA SERIE ESCUCHA 9788468034454
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD SPECTRUM. STUDENT’S BOOK 4 9780194852531
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD SPECTRUM. WORKBOOK 4 9780194852616
Religión SM (PROY ÁGORA) RELIGIÓN CATÓLICA 9788467587302
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA CEST À DIRE LYCÉE A1 LIVRE DE L’ÉLÈVE 9788492729623
Segunda Lengua Extranjera (Francés) SANTILLANA C’ESTA À DIREÉ LYCÉE A1 CAHIER D’EXERCICES 9788492729647
Tecnología OXFORD TECNOLOGIA PROYECTO INICIA DUAL 9780190503789
Valencià: LLengua i Literatura TABARCA-ECIR VALENCIÀ LLENGUA I LITERATURA 4t 9788480254106

 

PR4
Materia Editorial Título ISBN
Geografía e Historia VICENS VIVES GIH4D (PR4) 9788468240152
Lengua Castellana y Literatura VICENS VIVES LCL 4D 9788468239668
Primera Lengua Extranjera (Inglés) OXFORD SPECTRUM. STUDENT’S BOOK 4 9780194852531
Religión SM (PROY ÁGORA) RELIGIÓN CATÓLICA 9788467587302
Tecnología OXFORD TECNOLOGIA PROYECTO INICIA DUAL 9780190503789
1º Formació Profesional Bàsica
Contenido Editorial Denominación ISBN
Comunicación y Sociedad I (*) SANSY LIBRO/CUADERNO FP BÁSICA 1 – COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 9788415721192
(*) Libro recomendado. Entra en Xarxa Llibres    
2º Formació Profesional Bàsica
Contenido Editorial Denominación ISBN
Lengua Extranjera II MACMILLAN EDUCAT. ENGLISH: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 9788416983780
1º Batxillerat Científic
Asignatura Editorial Título ISBN
Anatomía Aplicada TILDE ANATOMÍA APLICADA 9788496977303
Biología y Geología ANAYA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 1 BACHILLERATO 9788467827026
Dibujo Técnico I DONOSTIARRA DIBUJO TÉCNICO 9788470634949
Dibujo Técnico I DONOSTIARRA GUÍA PRÁCTICA PAR EL ALUMNO 9788470634963
Física y Química Mc GRAWHILL FÍSICA Y QUÍMICA 9788448616977
Lengua Castellana y Literatura I ALGAIDA EDITORES LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 9788490672419
Primera Lengua Extranjera I (Francés) SANTILLANA CEST À DIRE LYCÉE A1 LIVRE DE L’ÉLÈVE 9788492729623
Primera Lengua Extranjera I (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE. LYCÉE A1. CAHIER D’EXERCICES 9788492729647
Primera Lengua Extranjera I (Inglés) OXFORD KEY TO BACHILLERATO. WORWOOK 1 9780194611121
Primera Lengua Extranjera I (Inglés) OXFORD KEY TO BACHILLERATO. STUDENT’S BOOK 1 9780194611053
Religión (*) SM RELIGIÓN CATÓLICA 9788467582383
Segunda Lengua Extranjera I (Francés) SANTILLANA CEST À DIRE LYCÉE A1 LIVRE DE L’ÉLÈVE 9788492729623
Segunda Lengua Extranjera I (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE. LYCÉE A1. CAHIER D’EXERCICES 9788492729647
Segunda lengua extranjera I (Inglés) OXFORD ENGLISH FILE INTERMEDIATE PLUS PACK KEY 3ED 9780194558235
Tecnología Industrial I MCGRAW HILL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 9788448611309
Valencià: Llengua i Literatura I SM PROYECTE ARRELS SABA 9788467578317
(*) También se utilizará en 2º de Bachillerato    
1º Batxillerat Humanístic
Asignatura Editorial Título ISBN
Economía MC GRAW HILL ECONOMIA 9788448195991
Griego I ANAYA GRIEGO 1 BACHILLERATO. APRENDER ES CRECER 9788467827484
Historia del Mundo Contemporáneo VICENS VIVES HISTÒRIA DEL MON COTEMPORANI. 1 BATXILLER 9788468238944
Latín I EDEBÉ LATIN 1 BACHILLERATO.EDEBÉ ON 9788468320694
Lengua Castellana y Literatura I ALGAIDA DITORES LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º BACHILLERATO 9788490672419
Primera Lengua Extranjera I (Francés) SANTILLANA CEST À DIRE LYCÉE A1 LIVRE DE L’ÉLÈVE 9788492729623
Primera Lengua Extranjera I (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE. LYCÉE A1. CAHIER D’EXERCICES 9788492729647
Primera Lengua Extranjera I (Inglés) OXFORD KEY TO BACHILLERATO. WORKBOOK 1 9780194611121
Primera Lengua Extranjera I (Inglés) OXFORD KEY TO BACHILLERATO. STUDENT’S BOOK 1 9780194611053
Religión (*) SM RELIGIÓN CATÓLICA 9788467582383
Segunda Lengua Extranjera I (Francés) SANTILLANA CEST À DIRE LYCÉE A1 LIVRE DE L’ÉLÈVE 9788492729623
Segunda Lengua Extranjera I (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE. LYCÉE A1. CAHIER D’EXERCICES 9788492729647
Segunda lengua extranjera I (Inglés) OXFORD ENGLISH FILE INTERMEDIATE PLUS PACK KEY 3ED 9780194558235
Valenciano: Lengua y Literatura I SM PROYECTE ARRELS SABA 9788467578317
(*) También se utilizará en 2º de Bachillerato    

 

2º Batxillerat Científic
Asignatura Editorial Título ISBN
Biología SANTILLANA BIOLOGIA 9788414101933
CTMA Mc GRAW HILL CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 9788448609399
Dibujo Técnico II DONOSTIARRA DIBUJO TÉCNICO II 9788470635397
Dibujo Técnico II DONOSTIARRA GUÍA PRÁCTICA PARA EL ALUMNO II 9788470635403
Física Mc GRAWHILL FÍSICA 9788448609924
Historia de España VICENS VIVES HISTÒRIA D’ESPANYA 9788468236223
Lengua Castellana y Literatura II SANSY LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. PROYECTO TERA 9788415721475
Primera lengua extranjera II (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE LYCÉE A2. LIVRE DE L’ÉLÈVE 9788492729661
Primera lengua extranjera II (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE. CAHIER D’EXERCICES 9788492729685
Primera lengua extranjera II (Inglés) OXFORD KEY TO BACHILLERATO.WORKBOOK 2 9780194611268
Primera lengua extranjera II (Inglés) OXFORD KEY TO BACHILLERATO STUDENT’S BOOK 2 9780194611190
Química SANTILLANA QUÍMICA 9788491310754
Religión (*) SM RELIGIÓN CATÓLICA 9788467582383
Segunda lengua extranjera II (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE LYCÉE A2. LIVRE DE L’ÉLÈVE 9788492729661
Segunda lengua extranjera II (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE. CAHIER D’EXERCICES 9788492729685
Segunda lengua extranjera II (Inglés) OXFORD ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE PACK KEY 3D 9780194558662
Tecnología Industrial II MCGRAW HILL TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 9788448611323
(*) Es el libro utilizado en 1BACH
2º Batxillerat Humanístic
Asignatura Editorial Título ISBN
Economía de la empresa MC GRAW HILL ECONOMIA DE LA EMPRESA 9788448183837
Historia del Arte VICENS VIVES HISTÒRIA DE L’ART 9788468236230
Historia de España VICENS VIVES HISTÒRIA D’ESPANYA 9788468236223
Lengua Castellana y Literatura II SANSY LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. PROYECTO TERA 9788415721475
Primera lengua extranjera II (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE LYCÉE A2. LIVRE DE L’ÉLÈVE 9788492729661
Primera lengua extranjera II (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE. CAHIER D’EXERCICES 9788492729685
Primera lengua extranjera II (Inglés) OXFORD KEY TO BACHILLERATO. WORKBOOK 2 9780194611268
Primera lengua extranjera II (Inglés) OXFORD KEY TO BACHILLERATO STUDENT’S BOOK 2 9780194611190
Religión (*) SM RELIGIÓN CATÓLICA 9788467582383
Segunda lengua extranjera II (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE LYCÉE A2. LIVRE DE L’ÉLÈVE 9788492729661
Segunda lengua extranjera II (Francés) SANTILLANA C’EST A DIRE. CAHIER D’EXERCICES 9788492729685
Segunda lengua extranjera II (Inglés) OXFORD ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE PACK KEY 3D 9780194558662
(*) Es el libro utilizado en 1BACH