INFORMACIÓ GENERAL DEL SERVEI DE MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR

L’IES El Ravatxol compta amb Servei de Menjador Escolar amb cuina pròpia els dilluns, dimarts i dijous des del mes de setembre fins al mes de juny. El servei de
menjador està gestionat per l’empresa COLEVISA S.L durant el curs 2020-21 per decisió del Consell Escolar.
El menjador té una capacitat per a aproximadament 110 persones i el preu de la minuta sense cap tipus de beca és de 4,25€.
El centre disposa també de servei de transport gratuït per a l’alumnat de la pedania de Forn d’Alcedo. L’alumnat transportat té una ajuda del 100% per a l’ús del Servei de Menjador Escolar. L’alumnat no transportat pot demanar una ajuda assistencial de Menjador en el moment de formalitzar la matrícula.

MENÚ

PRIMER TRIMESTRE CURS 22-23