Ja poden consultar al tauló d’anuncis de l’IES El Ravatxol el llistat provisional d’ajudes de menjador escolar i de transport.

Estos llistats no es poden penjar en la web per protecció de dades així que és la seua obligació passar pel Centre per vore si el seu fill/a apareix en la resolució. Hi ha 10 dies hàbils per a fer al·legacions. Hi ha 3 tipus de llistat publicables:

1. Llistat d’alumnat de Forn d’Alcedo d’ESO transportat que té dret a Menjador Escolar (comprovar que el seu fill/a apareix)
2. Llistat d’alumnat que ha demanat ajuda de menjador escolar i la seua puntuació. Encara no sabem la equivalència entre la puntuació i el tipus d’ajuda de menjador. Es sabrà de forma imminent. Quan ho sapiam enviarem una circular informativa.
3. Llistat d’alumnat exclós del procediment. Per a saber perquè ha sigut exclòs hi haurà que parlar amb el Secretari.
4. Hi ha alumnat que ha demanat Ajuda i és beneficiari directe pels motius al·legats. En eixe cas, l’alumne/a no apareixerà en cap llista per Protecció de dades i serà el Centre el que es pose en contacte amb la família.

Reben una salutació

CIRCULAR COMEDOR 2022_23