Si algun alumne no pot entrar en el seu correu electrònic corporatiu del institut, que es pose en contacte al correu tic@ieselravatxol.es facilitant el seu nom i cognoms.
I vos facilitarem la informació per entrar.