INSTRUCCIONS ALUMNAT NOU

Si té qualsevol dubte o problema podrà resoldre’l a la secretaria del centre.
És necessari que tota la comunitat educativa tinga activa la webfamilia
1. Rebrà un missatge de la Conselleria en el correu electrònic que va donar en la matrícula.

2. En eixe missatge trobarà una contrasenya amb números, majúscules i minúscules.

3. Dirigisca’s a aquesta pàgina web; https://familia2.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf

4. En usuari pose el seu número del document d’Identitat amb un 0 davant

5. En contrasenya pose la que haja trobat en el missatge de la Conselleria d’Educació respectant majúscules, minúscules i número.

6. D’haver-ho fet tot correctament, ja podria accedir a *webfamilia. Una vegada dins pot canviar la *constraseña al seu gust.