Seguint les directrius marcades per la conselleria de sanitat i l’educació, aquest centre romandrà tancat fins a nova ordre.

Qualsevol actualització serà comunicada pels canals habituals

WEB FAMÍLIA
AMPA
CORREU DEL ALUMNAT
WEB DEL CENTRE: ieselravatxol.es

En cas d’incidència URGENT podeu comunicar-vos en el correu electrònic 46022579@gva.es

RECOMANEM QUE TOTA LA COMUNITAT ACTUE DE MANERA CONSCIENT, SEGUINT ELS PROTOCOLS I DIRECTRIUS QUE MARQUEN LES ADMINISTRACIONS CORRESPONENTS, EVITANT AL MÀXIM ELS CONTACTES NO NECESSARIS I RESPECTANT LES MESURES HIGIÈNIQUES ACONSELLADES.