HORARI: DIJOUS

DE 10:45H A 12:00H

Contacta amb l’AMPA

ORLAS

ORLAS

Como todos los años, los alumnos del centro que terminan ciclo (4º ESO, 2º FP...

Qui som?

És una associació, sense ànim de lucre formada per mares, pares o tutors legals de l’alumnat escolaritzat en el nostre centre Institut EL RAVATXOL, on la finalitat principal és la de participar i intervindre en el projecte educatiu del centre, amb la finalitat de millorar l’educació i aconseguir un clima de convivència en aquest.
Té com a finalitat servir de via en la participació col·lectiva de les mares i pares de l’alumnat i garantir la intervenció d’aquests.  L’AMPA està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Què fem?

REPRESENTAR A LES MARES I PARES DELS ALUMNES.

Els professors i equip directiu contacten amb l’AMPA per a tractar temes del centre que afecten les famílies i al seu torn, l’AMPA fa arribar les opinions de les mares i pares a la direcció del centre.

PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES.

L’AMPA promou la participació de les mares i pares.

OFERIR SERVEIS PER A LES FAMÍLIES

Amb la finalitat de millorar o complementar la tasca del propi centre. Alguns d’aquests serveis són:

– Lliurament gratuït d’una agenda escolar personalitzada a tots els alumnes socis.

– Col·laboració amb el centre en la xarxa de llibres.

– Ajuda als alumnes en la venda de colònies i bombons. L’objectiu d’aquesta iniciativa és abaratir els costos del viatge de fi de curs i d’aquesta manera ajudar a les seues famílies en el desemborsament de l’import d’aquest.

– Per al curs 2022-2023, continuarem oferint una assistència mèdica d’urgències, de la qual pot beneficiar-se qualsevol alumne del centre, però és recomanable principalment per als cursos 1r i 2n de l’ESO ja que a partir de 3r és Conselleria d’Educació qui es fa responsable de l’assistència.

– Promocionar i fomentar, a través de l’AMPA, les Escoles de Mares i Pares.

– Subvencionar algunes excursions realitzades pel centre.

PARTICIPAR EN EL CONSELL ESCOLAR.

L’AMPA té una participació activa en el Consell Escolar i per tant participa en la presa de decisions en temes que afecten l’alumnat i al funcionament del Centre.

Com ens organitzem?

L’AMPA està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General:

És l’òrgan suprem de l’associació. Està integrat per tots els socis i es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any. És molt important l’assistència a aquestes reunions ja que és allí on es pot escoltar a tots i recollir suggeriment i peticions, tant individuals com col·lectives.

La Junta Directiva:

És l’òrgan executiu que administra i representa l’associació. S’encarrega de l’aplicació de les disposicions emanades de l’Assemblea. Està formada per Presidenta, Vicepresidenta, Secretària, Tresorera i Vocals.

L’associació representa els nostres interessos i serveix d’interlocutor amb el centre i l’entorn del mateix per a tots els temes d’interés col·lectiu.

Com fer-te soci de l'AMPA?

Ser soci de l’AMPA és voluntari, però tots hem de tindre present que:
– Podem i hem de participar individual i col·lectivament en l’educació dels nostres fills. És un dels nostres drets i responsabilitats.
– Hem de seguir el procés d’aprenentatge, mantindre contacte amb el professorat i integrar-nos en la vida del centre educatiu.
– La quota es paga una vegada a l’any

Els passos a seguir per a fer-se soci:

1. Fes l’ingrés corresponent en el compte de l’AMPA:

TAULA D’IMPORTS
1 Soci ……………………………………18,00€
2 Socis ………………………………..28,00€
3 Socis  ……………………………….39,00€

 

ENTITAT BANCÀRIA Cajamar
Plaza Virgen de Lepanto, 7 – Castellar
CCS ES19-3058-2161-12-2720009118
TITULAR Ampa L’Horta Castellar Oliveral
OBSERVACIONS Detallar nom, cognoms i curs

MOLT IMPORTANT: A l’hora de fer l’ingrés, no oblidar posar bé NOM i COGNOMS de l’alumne i CURS (EL QUE CURSARÀ AL SETEMBRE 2022) (Aquesta dada és necessària per a la correcta identificació de l’alumne soci).

2. Emplena el formulari d’inscripció.

Formulari inscripció

3. Enviar  el justificant i el formulari d’inscripció.

Una vegada realitzat l’ingrés, cal enviar el justificant i el formulari d’inscripció al correu de l’AMPA ampahorta1@gmail.com

Assegurança voluntària
Descripción: Es una Asistencia Médica de Urgencias y Emergencias de l’empresa VEM SERVICIOS SANITARIOS

Cobertura: En caso de accidente, un médico se desplazará al centro donde atenderá al alumnado y le dará el parte de actuación que debe seguir tras su atención. En caso de ser necesario, se trasladará al hospital. Se avisará a la familia para que decida si le trasladan ellos mismos o lo lleva la misma ambulancia a su hospital de referencia.

Coste: 9€ (pago único anual)

En breu ampliarem la informació

Informació sobre l'adquisició de llibres de text per al curs 2022-2023

Els informem que, com tots els anys, aquells alumnes que ho desitgen poden adquirir els llibres de text a través de l’AMPA (PER ALS SOCIS).
Els alumnes que pertanyen al Banc de Llibres (alumnes de 1r a 4t ESO) tenen subvencionats els llibres de text, a excepció dels quadernets.
Aquest Banc és gestionat pel Centre, amb col·laboració de l’AMPA.
La resta d’alumnes no pertanyents al Banc de Llibres o alumnes de 1r i 2n de Batxiller no tenen subvenció de llibres de textos i han d’adquirir-los pel seu compte.
Els oferim la possibilitat de sol·licitar la reserva dels llibres en l’AMPA.
En breu, publicarem el llistat de llibres per al curs 2022-2023, amb els preus i les instruccions per a sol·licitar la reserva.