HORARI: DIJOUS

DE 10:45H A 12:00H

Contacta amb l’AMPA

Atención AMPA

Atención AMPA

Estimados socios, Debido a la situación epidemiológica que se está viviendo en...

NO T’HO POTS PERDRE

NO T’HO POTS PERDRE

CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA és una iniciativa de la Regidoria de Patrimoni...

Qui som?
És una associació, sense ànim de lucre formada per mares, pares o tutors legals de l’alumnat escolaritzat en el nostre centre Institut EL RAVATXOL, on la finalitat principal és la de participar i intervindre en el projecte educatiu del centre, amb la finalitat de millorar l’educació i aconseguir un clima de convivència en aquest.
Té com a finalitat servir de via en la participació col·lectiva de les mares i pares de l’alumnat i garantir la intervenció d’aquests.  L’AMPA està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
Què fem?
REPRESENTAR A lES MARES I PARES DELS ALUMNES.- Els professors i equip directiu contacten amb l’AMPA per a tractar temes del centre que afecten les famílies i al seu torn, l’AMPA fa arribar les opinions de les mares i pares a la direcció del centre.
PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES.L’AMPA promou la participació de les mares i pares.
– L’AMPA ofereix serveis per a les famílies amb la finalitat de millorar o complementar la tasca del propi centre. Alguns d’aquests serveis són:
Lliurament gratuït d’una agenda escolar personalitzada a tots els alumnes socis.
Col·laboració amb el centre en la xarxa de llibres.

Ajuda als alumnes en la venda de colònies i bombons. L’objectiu d’aquesta iniciativa és abaratir els costos del viatge de fi de curs i d’aquesta manera ajudar a les seues famílies en el desemborsament de l’import d’aquest.
Oferir una assegurança voluntària d’accidents de la companyia ALLIANZ (assistència mèdica d’urgència), recomanable principalment per als cursos 1r i 2n de l’ESO ja que a partir de 3r és la Conselleria d’Educació qui es fa responsable de l’assistència.
Promocionar i fomentar, a través de l’AMPA, les Escoles de Mares i Pares.

PARTICIPAR EN EL CONSELL ESCOLAR.- L’AMPA té una participació activa en el Consell Escolar i per tant participa en la presa de decisions en temes que afecten l’alumnat i al funcionament del Centre.

Com ens organitzem?

L’AMPA està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General:

És l’òrgan suprem de l’associació. Està integrat per tots els socis i es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any. És molt important l’assistència a aquestes reunions ja que és allí on es pot escoltar a tots i recollir suggeriment i peticions, tant individuals com col·lectives.

La Junta Directiva:

És l’òrgan executiu que administra i representa l’associació. S’encarrega de l’aplicació de les disposicions emanades de l’Assemblea. Està formada per Presidenta, Vicepresidenta, Secretària, Tresorera i Vocals.

La Junta Directiva actual, renovada en l’Assemblea General del 21 d’octubre de 2019 la formem les següents persones:

  • Presidenta: BEGOÑA SARMIENTO VEGA.
  • Vicepresidenta: Mª CARMEN RAMÓN GIMENO.
  • Secretària: MERCEDES FERRANDIS BRESÓ.
  • Tresorera: MARIA ROSARIO HIGÓN CASTELLÓ.
  • Vocal: NADIA HOUARI AOUCHAR.
  • Vocal: AMPARO ASENSI MUÑOZ.
  • Vocal: ANA POZO GALVEZ.
  • Vocal: Mª GABRIELA CABRERA HERNÁNDEZ.
  • Vocal: FRANCISCA OTERINO RODRÍGUEZ.
  • Vocal: NADIA HOUARI AOUCHAR.
  • Vocal: AMPARO ASENSI MUÑOZ.
  • Vocal: ANA POZO GALVEZ.

L’associació representa els nostres interessos i serveix d’interlocutor amb el centre i l’entorn del mateix per a tots els temes d’interés col·lectiu.

Com fer-te soci de l'AMPA?

Ser soci de l’AMPA és voluntari, però tots hem de tindre present que:
– Podem i hem de participar individual i col·lectivament en l’educació dels nostres fills. És un dels nostres drets i responsabilitats.
– Hem de seguir el procés d’aprenentatge, mantindre contacte amb el professorat i integrar-nos en la vida del centre educatiu.
– La quota es paga una vegada a l’any i l’import d’aquesta per al curs 2020-2021 és el següent (segons el nombre d’alumnes en la unitat familiar):

TAULA D’IMPORTS
1 Soci ……………………………………18,00€
2 Socis ………………………………..25,00€
3 Socis  ……………………………….36,00€

Els passos a seguir per a fer-se soci:
1. Fes l’ingrés corresponent en el compte de l’AMPA:

ENTITAT BANCÀRIA Cajamar
Plaza Virgen de Lepanto, 7 – Castellar
CCS ES19-3058-2161-12-2720009118
TITULAR Ampa L’Horta Castellar Oliveral
OBSERVACIONS Detallar nom, cognoms i curs

2. Emplena el formulari d’inscripció.

Formulari inscripció

3. Imprimeix-lo i envia’l signat i amb el justificant de pagament, al correu electrònic de l’AMPA. La normativa ens obliga a guardar les inscripcions en paper i signades, però aquest any excepcionalment es farà online.
FINS QUE NO ES COMPLETE AQUEST ÚLTIM PAS LA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VALIDADA

MOLT IMPORTANT: A l’hora de fer l’ingrés, no oblidar posar bé NOM i COGNOMS de l’alumne i CURS (Aquesta dada és necessària per a la correcta identificació de l’alumne soci)

Assegurança voluntària

ASSEGURURANÇA VOLUNTÀRIA D’ACCIDENTS
AMPA L’Horta IES EL RAVATXOL CURS 2020-2021

Els informem que l’AMPA té subscrit una assegurança d’accidents amb la companyia Allianz, per a tindre accés a serveis d’assistència mèdica d’urgència en cas de necessitat, aquest segur és recomanable principalment per als cursos de 1r i 2n de l’ESO, ja que a partir de 3r és Conselleria d’Educació qui es fa responsable de l’assistència, però que ho pot sol·licitar qualsevol alumne del centre.
El segur és personal i individual, però l’AMPA s’encarrega de tramitar-ho de manera col·lectiva perquè cada alumne puga tindre avantatges com si es tractara d’un col·lectiu.
El segur cobreix a tot l’alumnat que abonen la quota voluntària, que ascendeix a 12,00€ anuals per alumne, i s’haurà d’abonar juntament amb la Quota de Soci corresponent.

Solament es poden assegurar aquells alumnes que siguen socis.

PERÍODE DE COBERTURA DE L’ASSEGURANÇA:
Els alumnes beneficiaris estan coberts per l’assegurança durant el període escolar comprés entre les 00.00 hores del 07 de setembre de 2020 i les 24 hores del 07 de setembre de 2021.

DESCRIPCIÓ:
Aquesta pòlissa cobreix l’assistència de tots els accidents ocorreguts durant les activitats escolars o en activitats organitzades per l’institut, tant dins del recinte escolar com fora del mateix sempre que estiguen tutelades pel centre, quedant únicament exclosos els accidents de la vida privada de l’alumne. Aquesta pòlissa NO és de salut sinó d’ACCIDENT.

DADES BANCÀRIES: 

ENTITAT BANCÀRIA Cajamar
Plaza Virgen de Lepanto, 7 – Castellar
CCS ES19-3058-2161-12-2720009118
TITULAR Ampa L’Horta Castellar Oliveral
OBSERVACIONS Detallar nom, cognoms i curs

Per a sol·licitar el segur, han d’omplir el següent formulari i enviar-lo al costat del justificant de pagament, indicant NOM, COGNOMS i CURS DE L’ALUMNE al correu de l’AMPA: ampahorta1@gmail.com

Formulari segur escolar

 

Informació sobre l'adquisició de llibres de text per al curs 2020-2021

Estimats socis:
Els informem que, com tots els anys, aquells alumnes que ho desitgen poden adquirir els llibres de text a través de l’AMPA.
Els alumnes que pertanyen a Xarxa LLibres (alumnes de 1r a 4t ESO) tenen subvencionats els llibres de text, a excepció dels quadernets.
Aquesta Xarxa es gestiona pel Centre, amb col·laboració de l’AMPA.
La resta d’alumnes no pertanyents a Xarxa Llibres o alumnes de 1r i 2n de Batxillerat no tenen subvenció de llibres de text i han d’adquirir-los pel seu compte.
Els oferim la possibilitat de sol·licitar la reserva dels llibres en l’AMPA.
Data límit per a sol·licitar la reserva de llibres a través de l’AMPA serà el divendres 24 de juliol de 2020 Inclusivament, després d’aqueixa data l’AMPA no acceptarà sol·licituds de reserva
Els adjuntem el llistat de llibres amb els preus. 

PRIMER E.S.O.

SEGON E.S.O.

TERCER E.S.O.

PMAR 3

QUART E.S.O.

PR4

PRIMER BATXILLER SEGON BATXILLER FP CUINA

 

Poden descarregar el formulari de reserva, en format Excel,  emplenar-ho i enviar-ho al correu electrònic de l’AMPA: ampahorta1@gmail.com,  amb el justificant del pagament de l’import total (en el qual s’ha d’indicar nom, cognoms i curs de l’alumne).

 

Li recordem que per a fer la reserva de llibres, cal ser soci de l’AMPA.
Aprofitem per a fer-los un recordatori de les dades bancàries de l’AMPA: 

DADES BANCÀRIES: 

ENTITAT BANCÀRIA Cajamar
Plaza Virgen de Lepanto, 7 – Castellar
CCS ES19-3058-2161-12-2720009118
TITULAR Ampa L’Horta Castellar Oliveral
OBSERVACIONS Detallar nom, cognoms i curs