La comissió gestora de les #PAU ha decidit que la celebració de les proves serà els dies 7, 8 y 9 de juliol.

Informeu-vos en la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat digital (@GVaInnova)

NOTA DE PREMSA

Accés Web GVA