** L’alumnat que estiga confinat pot emplenar la sol·licitud descarregant-se-la en aquesta pàgina i remeten-la al correu del centre 46022579@gva.es el més aviat possible.

PROVES HOMOLOGADES

NIVELL BÀSIC A2

DATA EXÀMENS
8 Febrer 2020 – A partir 11,30h. ANGLÉS
12 Febrer 2020 – A partir 11,30h. FRANCÉS
Termini sol·licitud de participació del 21 de desembre de 2020 al 13 de gener de 2021
Publicació de llistes provisionals 15 de gener de 2021
Subsanació de sol·licituds fins al 25 de gener de 2021
Publicació de llistes definitives 25 de gener de 2021